polski  english 
Projekt "Polskie Ostoje Ptaków" nr LIFE09 NAT/PL/000263 ma na celu wdrażanie i doskonalenie aktywnej ochrony ptaków wodno-błotnych na obszarach o wysokim znaczeniu przyrodniczym. Prowadzony jest w pięciu polskich parkach narodowych: Biebrzańskim, Drawieńskim, Narwiańskim, Słowińskim oraz Parku Narodowym Ujścia Warty. Jego celem jest poprawa warunków siedliskowych oraz ograniczenie presji drapieżnych, inwazyjnych gatunków obcych, szczególnie norki amerykańskiej i szopa pracza. Ma on doprowadzić do zwiększenia sukcesu lęgowego ptaków wodno-błotnych, co wpłynie na wzrost liczby ptaków, a przez to na różnorodność biologiczną obszarów przez nie zamieszkałych.
Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej (838 951 euro)
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (753 456 euro) w ramach instrumentu finansowego Life+ z całkowitym budżetem 1 677 902 euro.
Konferencja: Nowe wyzwania w zakresie kontroli rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych w przyrodzie » 2015-10-21
W dniach 13-14 października 2015 roku, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zorganizowała konferencję dotyczącą kontroli rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych roślin i zwierząt.

Wśród wielu poruszonych zagadnień znalazł się temat drapieżników inwazyjnych. Koordynator Projektu, dr hab. Andrzej Zalewski przedstawił wykład dotyczący ograniaczania liczebności norki amerykańskiej w parkach narodowych, na podstawie doświadczeń projektu Life+ "Polskie Ostoje Ptaków".

Omówione zostały perspektywy dalszych działań w zakresie przeciwdziałania inwazjom oraz metody zapobiegania im. Przedstawiono też plany zmian legislacyjnych w świetle planowanych zmian ustawodawstwa unijnego. Więcej szczegółów na stronie wydarzenia.

Norka amerykańska znów inwazyjna? » 2015-06-09
Od stycznia 2014 roku trwają konsultacje społeczne w sprawie zatwierdzenia listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, powszechnie nazywanej LISTĄ GATUNKÓW INWAZYJNYCH.

Po ponad póltora roku, w maju 2015 roku, projekt trafił do Parków Narodowych w celu dalszego opiniowania.

Miejmy nadzieję, że lobby hodowlane ponownie nie zwycięży i norka amerykańska oraz szop pracz i wiel innych szkodliwych dla rodzimej przyrody zwierząt i roślin zostanie prawnie zatwierdzone jako gatunki inwazyjne, co umożliwi skuteczniejszą walkę z tym zagrożeniem.

"Nasza Biebrza" znów na tropie norki » 2015-01-29
W ostatnim numerze "Naszej Biebrzy" pojawiło sie rozstrzygnięcie konkursu "Przepis na norkę", na utwór literacki dotyczacy negatywnej roli norki amerykańskiej w naszym, lokalnym środowisku.

Dzieci z całej Polski przesłały swoje dzieła. Nagrodzone utwory można przeczytać w numerze "Naszej Biebrzy" na stronie 7 oraz w zakładce "Materiały do pobrania" na naszej stronie.

Projekt sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Life+
Licznik gości: 512769
Strona projektu LIFE Natura 2000 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Biologii Ssaków PAN Biebrzański Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty
Copyright 2012, Wszelkie prawa zastrzeżone, Wykonanie: NEONE