polski  english 
Aktualności
Konferencja: Nowe wyzwania w zakresie kontroli rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych w przyrodzie » 2015-10-21
W dniach 13-14 października 2015 roku, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zorganizowała konferencję dotyczącą kontroli rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych roślin i zwierząt.

Wśród wielu poruszonych zagadnień znalazł się temat drapieżników inwazyjnych. Koordynator Projektu, dr hab. Andrzej Zalewski przedstawił wykład dotyczący ograniaczania liczebności norki amerykańskiej w parkach narodowych, na podstawie doświadczeń projektu Life+ "Polskie Ostoje Ptaków".

Omówione zostały perspektywy dalszych działań w zakresie przeciwdziałania inwazjom oraz metody zapobiegania im. Przedstawiono też plany zmian legislacyjnych w świetle planowanych zmian ustawodawstwa unijnego. Więcej szczegółów na stronie wydarzenia.

Norka amerykańska znów inwazyjna? » 2015-06-09
Od stycznia 2014 roku trwają konsultacje społeczne w sprawie zatwierdzenia listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, powszechnie nazywanej LISTĄ GATUNKÓW INWAZYJNYCH.

Po ponad póltora roku, w maju 2015 roku, projekt trafił do Parków Narodowych w celu dalszego opiniowania.

Miejmy nadzieję, że lobby hodowlane ponownie nie zwycięży i norka amerykańska oraz szop pracz i wiel innych szkodliwych dla rodzimej przyrody zwierząt i roślin zostanie prawnie zatwierdzone jako gatunki inwazyjne, co umożliwi skuteczniejszą walkę z tym zagrożeniem.

"Nasza Biebrza" znów na tropie norki » 2015-01-29
W ostatnim numerze "Naszej Biebrzy" pojawiło sie rozstrzygnięcie konkursu "Przepis na norkę", na utwór literacki dotyczacy negatywnej roli norki amerykańskiej w naszym, lokalnym środowisku.

Dzieci z całej Polski przesłały swoje dzieła. Nagrodzone utwory można przeczytać w numerze "Naszej Biebrzy" na stronie 7 oraz w zakładce "Materiały do pobrania" na naszej stronie.

Koniec zwieńczony sukcesem » 2014-12-31
Projekt Life + „Polskie Ostoje Ptaków” został zakończony. Udało nam się zrealizować wszystkie założone cele i tym samym w znaczący sposób wpłynąć na poprawę warunków siedliskowych ptaków wodno – błotnych.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi powziętych działań kondycja populacji ptaków we wszystkich pięciu parkach wzmocniła się. Wypracowane w projekcie metody będą dalej stosowane, co umożliwi utrzymanie i rozwijanie dotychczasowych efektów.

Prowadzone na szeroką skalę akcje edukacyjne i warsztaty zwiększyły świadomość społeczeństwa w zakresie problematyki ochrony ptaków obszarów mokradłowych oraz wpływu drapieżników inwazyjnych na nie. Zdobyte doświadczenia zostały przekazane do wszystkich zainteresowanych, a wypracowane metody już są stosowane przy usuwaniu gatunków inwazyjnych na innych obszarach. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie czynnej ochrony ptaków wodno- błotnych w znacznie większej skali.

 

Dziękujemy wszystkim za cztery lata owocnej współpracy!

Publikacja pokonferencyjna » 2014-12-22
Wydana została publikacja pokonferencyjna pt „Ekologia i wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych”. Jest to zbiór artykułów podsumowujących wykłady zaprezentowane na konferencji "Znaczenie gatunków inwazyjnych dla ochrony ptaków wodnych i ich siedlisk" zorganizowanej przez Instytut Biologii Ssaków PAN oraz Park Narodowy Ujście Warty w Kostrzynie nad Odrą, w maju 2014 roku.

W książce poruszono problematykę obecności gatunków inwazyjnych na terenie całej Europy. Omówione zostały zarówno aspekty biologii tych gatunków, ich wpływ na rodzimą faunę, jak również sposoby zarządzania ich populacjami w oparciu o akty prawne.

Książka "Norka amerykańska- biologia gatunku inwazyjnego" » 2014-12-21
W ramach Projektu wydana została książka "Norka amerykańska- biologia gatunku inwazyjnego" autorstwa dr hab. Andrzeja Zalewskiego i dr hab. Marcina Brzezińskiego. Autorzy opisali biologię tego drapieżnika oraz przedstawili podstawy strategii zarządzania jego populacją. Jest to pierwsza publikacja, która w tak szerokiej skali ukazuje problem inwazyjności norki amerykańskiej i jej wpływ na rodzime gatunki zwierząt, zwłaszcza ptaki wodno-błotne. Może posłużyć, jako podręcznik skierowany do osób zajmujących się ochroną przyrody i zainteresowanych ograniczaniem oddziaływania drapieżników inwazyjnych
Kalendarz na rok 2015 » 2014-12-02
Wydany został kalendarz projektu Life + "Polskie ostoje ptaków" na rok 2015. Można go uzyskać w IBS PAN w Białowieży oraz w siedzibie każdego z pięciu parków. Jest również dostępny do wersji pdf.
Trzecia broszura projektu Life + » 2014-10-02
Wydana została trzecia broszura dotycząca działań projektu Life + "Polskie Ostoje Ptaków". Folder przedstawia wybrane gatunki ptaków wodno błotnych, charakterystycznych dla obszarów poszczególnych parków uczestniczących w projekcie. Broszura została wydana w nakładzie 3000 egzemplarzy, które można uzyskać w IBS PAN w Białowieży oraz w siedzibie każdego z pięciu parków. Jest również dostępna w wersji pdf.
Koniec festynów edukacyjnych projektu Life + "Polskie Ostoje Ptaków". » 2014-09-02
W roku 2014 we wszystkich parkach uczestniczących w projekcie Life + "Polskie Ostoje Ptaków" zorganizowane zostały pikniki edukacyjne. Ich celem było uświadomienie społeczeństwa o zagrożeniach jakie stanowią gatunki inwazyjne dla rodzimego ekosystemu.

Edukowaliśmy między innymi przez gry i zabawy, pokazy filmów, wykłady, warsztaty oraz wycieczki terenowe. Wszystkie zaproponowane przez nas atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za czynny udział i dobrą zabawę.

Szczegółowe relacje z poszczególnych pikników znajdują się w Aktualnościach (PNUW, BbPN, DPN, SPN i NPN). Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć ze wszystkich imprez (Galeria).

Piknik edukacyjny w Narwiańskim PN! » 2014-09-01
W dniach 30-31.08.2014 odbył się piknik w Narwiańskim Parku Narodowym. Był ostatnim z serii festynów edukacyjnych projektu Life + "Polskie Ostoje Ptaków".

Zdjęcia z pikniku można zobaczyć w Galerii. ...więcej

następna strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Projekt sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Life+
Licznik gości: 512767
Strona projektu LIFE Natura 2000 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Biologii Ssaków PAN Biebrzański Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty
Copyright 2012, Wszelkie prawa zastrzeżone, Wykonanie: NEONE