polski  english 
Aktualności
Spotkanie "Life After Life" w Parku Narodowym "Ujście Warty" » 2019-09-06
W Parku Narodowym Ujście Warty odbyło się spotkanie podsumowujące okres trwałości projektu „Polskie Ostoje Ptaków”. Omówione zostały wszystkie działania zrealizowane na tzw. etapie Life After Life, czyli w pięcioletnim okresie po zakończeniu projektu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele parków narodowych (Drawieński PN, Narwiański PN, PN Ujście Warty i Słowiński PN), Instytutu Biologii Ssaków PAN oraz Ministerstwa Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa (MLUL) kraju związkowego Brandenburgii (Niemcy). Spotkanie pokazało, że większość działań jest z sukcesem kontynuowana a jednocześnie Projekt „Polskie Ostoje Ptaków” stał się inspiracją do kontynuacji w formie kolejnych działań projektowych. Takim przykładem są działania w ramach „Kontynuacji ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000”.

Inicjatywa Dyrektora PNUW do organizacji tego spotkania pozwoliła na podsumowanie wszystkich osiągnięć projektowych i poprojektowych oraz na zacieśnianie dalszej współpracy nad ochroną ptaków wodno-błotnych i ich siedlisk w Polsce. ...więcej

Polskie Ostoje Ptaków w Hiszpanii (LIFE LUTREOLA SPAIN) » 2018-11-06
Wyniki uzyskane w ramach projekt „Polskie Ostoje Ptaków” był prezentowany 6 listopada 2018 na konferencji pt. „Final Seminar LIFE LUTREOLA SPAIN: Results obtained and future actions” organizowanej w ramach realizacji projektu LIFE LUTREOLA SPAIN. Na konferencji  Andrzej Zalewski zaprezentował wykład pt. ’From tragedy towards hope: American mink invasion in Europe’. ...więcej
Biological Conservation - nowe wyniki badań opublikowane - sukces ptaków wodnych » 2017-07-07
Wyniki analizy sukcesu lęgowego 3 gatunków brodźców opublikowano w czasopiśmie Biological Conservation. Analizy pokazały, że usuwanie norki amerykańskiej zwiększa sukces lęgowy czajki, krwawodzioba i rycyka  z 10% do 70%. Sukces lęgowy wzrastał wraz z liczbą norek amerykańskich usuniętych przed sezonem lęgowym. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na sukces lęgowy tych gatunków ptaków był poziom wody na początku sezonu lęgowego. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.05.032 ...więcej
Konferencja w Białowieży dotycząca postępowania z inwazyjnymi gatunkami » 2016-06-21
Na odbywającej się w dniach 21-22 czerwca 2016 w Białowieży międzynarodowej konferencji szkoleniowej dotyczącej postępowania z inwazyjnymi gatunkami obcymi organizowanej przez NFOŚiGW Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty” Konrad Wypychowski przedstawił wykład pt. „Poprawa warunków siedliskowych ptaków poprzez zwalczanie szopa pracza na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty” na przykładzie projektu „Polskie Ostoje Ptaków”  (LIFE09 NAT/PL/000263)” oraz Andrzej Zalewskiego (IBS PAN) wykład pt. „Dobre praktyki ograniczające negatywny wpływ na środowisko inwazyjnych gatunków ssaków w Polsce – problem norki amerykańskiej na obszarach chronionych”. Oba wykłady prezentowały wyniki działań uzyskane w ramach projektu ‘Polskie Ostoje Ptaków’. (https://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,844,jak-postepowac-z-inwazyjnymi-gatunkami-obcymi-konferencja-ministerstwa-srodowiska-i-nfosigw.html) ...więcej
Nagroda "Best Life - Nature Project" » 2016-02-19
Projekt „Polskie Ostoje Ptaków” LIFE09 NAT/PL/000263 jednym z 8 w Europie i 4 w Polsce projektów LIFE wyróżnionych przez Komisję Europejską nagrodą „Best Life - Nature Project” z naboru 2009 roku. ...więcej
Konferencja: Nowe wyzwania w zakresie kontroli rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych w przyrodzie » 2015-10-21
W dniach 13-14 października 2015 roku, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zorganizowała konferencję dotyczącą kontroli rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych roślin i zwierząt.

Wśród wielu poruszonych zagadnień znalazł się temat drapieżników inwazyjnych. Koordynator Projektu, dr hab. Andrzej Zalewski przedstawił wykład dotyczący ograniaczania liczebności norki amerykańskiej w parkach narodowych, na podstawie doświadczeń projektu Life+ "Polskie Ostoje Ptaków".

Omówione zostały perspektywy dalszych działań w zakresie przeciwdziałania inwazjom oraz metody zapobiegania im. Przedstawiono też plany zmian legislacyjnych w świetle planowanych zmian ustawodawstwa unijnego. Więcej szczegółów na stronie wydarzenia.

Norka amerykańska znów inwazyjna? » 2015-06-09
Od stycznia 2014 roku trwają konsultacje społeczne w sprawie zatwierdzenia listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, powszechnie nazywanej LISTĄ GATUNKÓW INWAZYJNYCH.

Po ponad póltora roku, w maju 2015 roku, projekt trafił do Parków Narodowych w celu dalszego opiniowania.

Miejmy nadzieję, że lobby hodowlane ponownie nie zwycięży i norka amerykańska oraz szop pracz i wiel innych szkodliwych dla rodzimej przyrody zwierząt i roślin zostanie prawnie zatwierdzone jako gatunki inwazyjne, co umożliwi skuteczniejszą walkę z tym zagrożeniem.

"Nasza Biebrza" znów na tropie norki » 2015-01-29
W ostatnim numerze "Naszej Biebrzy" pojawiło sie rozstrzygnięcie konkursu "Przepis na norkę", na utwór literacki dotyczacy negatywnej roli norki amerykańskiej w naszym, lokalnym środowisku.

Dzieci z całej Polski przesłały swoje dzieła. Nagrodzone utwory można przeczytać w numerze "Naszej Biebrzy" na stronie 7 oraz w zakładce "Materiały do pobrania" na naszej stronie.

Koniec zwieńczony sukcesem » 2014-12-31
Projekt Life + „Polskie Ostoje Ptaków” został zakończony. Udało nam się zrealizować wszystkie założone cele i tym samym w znaczący sposób wpłynąć na poprawę warunków siedliskowych ptaków wodno – błotnych.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi powziętych działań kondycja populacji ptaków we wszystkich pięciu parkach wzmocniła się. Wypracowane w projekcie metody będą dalej stosowane, co umożliwi utrzymanie i rozwijanie dotychczasowych efektów.

Prowadzone na szeroką skalę akcje edukacyjne i warsztaty zwiększyły świadomość społeczeństwa w zakresie problematyki ochrony ptaków obszarów mokradłowych oraz wpływu drapieżników inwazyjnych na nie. Zdobyte doświadczenia zostały przekazane do wszystkich zainteresowanych, a wypracowane metody już są stosowane przy usuwaniu gatunków inwazyjnych na innych obszarach. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie czynnej ochrony ptaków wodno- błotnych w znacznie większej skali.

 

Dziękujemy wszystkim za cztery lata owocnej współpracy!

Publikacja pokonferencyjna » 2014-12-22
Wydana została publikacja pokonferencyjna pt „Ekologia i wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych”. Jest to zbiór artykułów podsumowujących wykłady zaprezentowane na konferencji "Znaczenie gatunków inwazyjnych dla ochrony ptaków wodnych i ich siedlisk" zorganizowanej przez Instytut Biologii Ssaków PAN oraz Park Narodowy Ujście Warty w Kostrzynie nad Odrą, w maju 2014 roku.

W książce poruszono problematykę obecności gatunków inwazyjnych na terenie całej Europy. Omówione zostały zarówno aspekty biologii tych gatunków, ich wpływ na rodzimą faunę, jak również sposoby zarządzania ich populacjami w oparciu o akty prawne.

następna strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Projekt sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Life+
Licznik gości: 595263
Strona projektu LIFE Natura 2000 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Biologii Ssaków PAN Biebrzański Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty
Copyright 2012, Wszelkie prawa zastrzeżone, Wykonanie: NEONE