polski  english 
Aktualności
Początek współpracy z TP ALAUDA » 2012-04
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA zwróciło się do nas z prośbą o udostępnienie informacji mającej pomóc w zaprojektowaniu ochrony rezerwatów Jezioro Rakutowskie oraz Bagno Głusza.

Udostępniona została metodyka redukcji drapieżników inwazyjnych i współpraca jest rozwijana na bieżąco.

Wizyta Monitora w projekcie Life+ Polskie Ostoje Ptaków » 2012-03-23
Dnia 23 marca 2012 r. pani Edyta Owadowska - zewnętrzny Monitor Projektu, spotkała się z przedstawicielami Beneficjenta Koordynującego Projekt w Parku Narodowym "Ujście Warty". Podczas spotkania monitor miał mozliwość zweryfikować realizację obecnie prowadzonych działań terenowych (odłów norki amerykańskiej) i lokalizację działań zaplanowanych na najbliższe miesiące (odłów szopa pracza, grodzenie kolonii lęgowych, ustawianie budek lęgowych). Omówiono bieżące problemy i propozycje zmian, o które wnioskowano w ostatnim raporcie do Komisji Europejskiej (luty 2012). Kolejna wizyta kontrolna planowana jest za rok.
Seminarium w Słowińskim Parku Narodowym » 2012-02-28
Dnia 28 lutego 2012r. w  Łebie odbyło sie pierwsze z cyklu pięciu seminariów organizowanych w ramach projektu Life+. Seminarium pod tytułem "Problemy ochrony ptaków wodno-błotnych i ich siedlisk" zorganizował Słowiński Park Narodowy. W seminarium udział wzięło ponad 40 osób z kilkunastu organizacji, w tym przedstawiciele parków narodowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, parków krajobrazowych, instytucji badawczych i niepaństwowych organizacji koncentrujacych się na ochronie ptaków.
Rada Programowa spotyka się w Warszawie » 2012-01-12
I Spotkanie Rady Programowej projektu; w spotkanie udział wzięli przedstawiciele Instytutu Biologii Ssaków PAN, 5 parków narodowych, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 4 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i 3 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska
Folder promujący projekt » 2012-01-03
Wydanie przez projekt folderu informującego o projekcie, jego celach i zadaniach oraz wykonawcach projektu
Kalendarz na 2012 » 2011-12-01
Wydanie przez projekt kalendarzy na 2012 rok
Spotkanie w SPN » 2011-09-14
Spotkanie Robocze w Słowińskim Parku Narodowym; podczas spotkania omówiono kwestie związane z rozliczaniem wydatków w projekcie i ogólną administracją oraz wyznaczono i zweryfikowano w terenie miejsca odpowiednie do realizacji działań związanych z redukcją drapieżników
Spotkanie w PNUW » 2011-08-17
Spotkanie Robocze w Parku Narodowym Ujście Warty. Wizytacja terenowa obszarów realizacji działań związanych z odłowem redukcyjnym drapieżników.
Umowa IBS z SPN » 2011-08-16
Podpisanie Umowy Partnerskiej ze Słowińskim Parkiem Narodowym; od dzisiaj Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży będzie koordynował działania 5 parków narodowych zmierzających do poprawy warunków bytowania ptaków wodnych i błotnych
Spotkanie w DPN » 2011-08-16
Spotkanie Robocze w Drawieńskim Parku Narodowym. Omówienie kwestii związanych z finansowaniem projektu i rozliczaniem kosztów oraz kontrola terenowa .
następna strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Projekt sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Life+
Licznik gości: 544798
Strona projektu LIFE Natura 2000 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Biologii Ssaków PAN Biebrzański Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty
Copyright 2012, Wszelkie prawa zastrzeżone, Wykonanie: NEONE