polski  english 
Aktualności
Umowa IBS z DPN » 2011-06-09
Podpisanie Umowy Partnerskiej pomiędzy Koordynatorem Projektu a Drawieńskim Parkiem Narodowym; już tylko jednej umowy brakuje do formalnego uczestnictwa wszystkich partnerów w projekcie; Słowiński Park Narodowy – czekamy!!!
Monitor projektu w Białowieży » 2011-05-30
Pierwsza oficjalna wizyta Monitora Projektu, pani Edyty Owadowskiej-Cornil; Monitor zweryfikował dokumentację finansową projektu, przygotowanie procedur zakupowych i stopień zaawansowania działań po pierwszych kilku miesiącach od rozpoczęcia projektu; przedstawiciele Koordynatora projektu wraz z panią monitor przeprowadzili wizytację terenową w Narwiańskim Parku Narodowym gdzie przedstawiono obszar działań i przygotowania do ich realizacji
Umowa IBS z NPN » 2011-05-13
Podpisanie Umowy Partnerskiej pomiędzy Instytutem Biologii Ssaków PAN a Narwiańskim Parkiem Narodowym; od tego dnia park będzie w pełni uczestniczyć w projekcie i realizować zaplanowane zadania; Narwiański Park Narodowy jest trzecim spośród pięciu parków, we współpracy z którym Instytut Biologii Ssaków będzie realizował projekt
Umowy IBS z BbPN i PNUW » 2011-05-10
Podpisanie Umów Partnerskich pomiędzy Instytutem Biologii Ssaków PAN a Biebrzańskim Parkiem Narodowym i Parkiem Narodowym Ujście Warty; od tego dnia parki, które podpisały dwustronne Umowy Partnerskie z Koordynatorem Projektu będą w pełni uczestniczyć w projekcie i realizować zaplanowane zadania
Pierwsze spotkanie projektu » 2011-02-10
W Białowieży, Instytut Biologii Ssaków PAN gościł uczestników pierwszego Spotkania Roboczego całego Projektu Life+. W spotkaniu wzięło udział 24 przedstawicieli Instytutu Biologii Ssaków PAN i czterech spośród 5 uczestniczących w projekcie parków narodowych (Biebrzański PN, Drawieński PN, Narwiański PN i Słowiński PN). Na spotkaniu omówiono plany działań na najbliższe miesiące oraz poruszono kwestie istotnych problemów natury prawnej uniemożliwiających podpisanie umów dwustronnych pomiędzy Beneficjentem Koordynującym (IBS PAN) a poszczególnymi parkami narodowymi. Przedstawiony został system rozliczeń finansowych i drogi właściwego administrowania projektem
Z Zakładu w Instytut » 2011-01-26
Zakład Badania Ssaków PAN koordynujący projekt przekształca się w Instytut Biologii Ssaków PAN; od tej chwili pod nową nazwą będzie prowadzić, wdrażać i nadzorować wykonanie projektu
Kick-off Meeting – Warszawa » 2011-01-13
Spotkanie początkowe (Kick-off Meeting) przedstawicieli wszystkich projektów Life+ z naboru 2009 w Europie Środkowo-Wschodniej z reprezentantami Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Reprezentanci poszczególnych projektów zaprezentowali krótkie informacje o celach, metodach i zakresie realizacji oraz budżecie swoich projektów.
I dzień Projektu » 2011-01-03
Pierwszy dzień oficjalnego funkcjonowania projektu Polskie Ostoje Ptaków; Koordynatorem projektu jest Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Podpisanie umowy z NFOŚiGW » 2010-10-07
Podpisanie umowy o dofinansowanie w formie dotacji w ramach instrumentu finansowego Life+ pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zakładem Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Podpisanie umowy z KE » 2010-09-30
Podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielami Komisji Europejskiej a przedstawicielami Zakładu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk o finansowaniu projektu Life+ „Polskie Ostoje Ptaków”
następna strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Projekt sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Life+
Licznik gości: 544763
Strona projektu LIFE Natura 2000 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Biologii Ssaków PAN Biebrzański Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty
Copyright 2012, Wszelkie prawa zastrzeżone, Wykonanie: NEONE