polski  english 
Przydatne linki
Uczestnicy i sponsorzy projektu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/
Strona Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
http://www.ibs.bialowieza.pl/
Strona Biebrzańskiego Parku Narodowego
http://www.biebrza.org.pl/
Strona Drawieńskiego Parku Narodowego
http://www.dpn.pl/
Strona Narwiańskiego Parku Narodowego
http://www.npn.pl/
Strona Parku Narodowego Ujście Warty
http://www.pnujsciewarty.gov.pl/
Strona Słowińskiego Parku Narodowego
http://slowinskipn.pl/pl/
Strony autorów zdjęć
Strona autorska Rafała Bojanowskiego
http://www.rafalbojanowski.pl/
Strona autorska Łukasza Łukasika
http://www.lukaszlukasik.pl/
Strona autorska Mateusza Matysiaka
http://www.mateuszmatysiak.pl/
Strona autorska Tomasza Sczansnego
http://www.tomeksczansny.pl/
Strona autorska Tomasza Szyszko
http://www.tomaszszyszko.pl/
Inne przydatne strony
Orlik - Ptak jakich mało
http://orlikgrubodzioby.org.pl/
Strona internetowa programu Natura 2000
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/index.php?lang=pl
Natura 2000 Network Viever
http://natura2000.eea.europa.eu/
Bird Life International
http://www.birdlife.org/
IBA Ostoje Ptaków
http://www.ostojeptakow.pl/
Strona Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochorny Ptaków - OTOP
http://www.otop.org.pl/
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - PTOP
http://www.ptop.org.pl/
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody - Salamandra
http://www.salamandra.org.pl/home.html
Zachodniopomorskie towarzystwo przyrodnicze
http://www.ztp.org.pl/
Komisja faunistyczna
http://komisjafaunistyczna.pl/#
Komitet Ochrony Orłów
http://www.koo.org.pl/
Stacja Ornitologiczna w Gdańsku – tu zgłaszamy informację o znalezieniu/odczytaniu obrączki
http://www.stornit.gda.pl/pliki_kco.php
Pomorski region ornitologiczny
http://ztp.home.pl/ptakipomorza/region/region.htm
Grupa badawcza ptaków wodnych Kuling
http://www.kuling.org.pl/index.html
Obserwacje rzadkich ptaków
http://clanga.com/
Projekt sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Life+
Licznik gości: 595266
Strona projektu LIFE Natura 2000 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Biologii Ssaków PAN Biebrzański Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty
Copyright 2012, Wszelkie prawa zastrzeżone, Wykonanie: NEONE