polski  english 
Aktualności
Konferencja w Białowieży dotycząca postępowania z inwazyjnymi gatunkami

Na odbywającej się w dniach 21-22 czerwca 2016 w Białowieży międzynarodowej konferencji szkoleniowej dotyczącej postępowania z inwazyjnymi gatunkami obcymi organizowanej przez NFOŚiGW Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty” Konrad Wypychowski przedstawił wykład pt. „Poprawa warunków siedliskowych ptaków poprzez zwalczanie szopa pracza na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty” na przykładzie projektu „Polskie Ostoje Ptaków”  (LIFE09 NAT/PL/000263)” oraz Andrzej Zalewskiego (IBS PAN) wykład pt. „Dobre praktyki ograniczające negatywny wpływ na środowisko inwazyjnych gatunków ssaków w Polsce – problem norki amerykańskiej na obszarach chronionych”. Oba wykłady prezentowały wyniki działań uzyskane w ramach projektu ‘Polskie Ostoje Ptaków’. (https://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,844,jak-postepowac-z-inwazyjnymi-gatunkami-obcymi-konferencja-ministerstwa-srodowiska-i-nfosigw.html)
Projekt sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Life+
Licznik gości: 544768
Strona projektu LIFE Natura 2000 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Biologii Ssaków PAN Biebrzański Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty
Copyright 2012, Wszelkie prawa zastrzeżone, Wykonanie: NEONE