polski  english 
Aktualności
Spotkanie "Life After Life" w Parku Narodowym "Ujście Warty"

W Parku Narodowym Ujście Warty odbyło się spotkanie podsumowujące okres trwałości projektu „Polskie Ostoje Ptaków”. Omówione zostały wszystkie działania zrealizowane na tzw. etapie Life After Life, czyli w pięcioletnim okresie po zakończeniu projektu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele parków narodowych (Drawieński PN, Narwiański PN, PN Ujście Warty i Słowiński PN), Instytutu Biologii Ssaków PAN oraz Ministerstwa Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa (MLUL) kraju związkowego Brandenburgii (Niemcy). Spotkanie pokazało, że większość działań jest z sukcesem kontynuowana a jednocześnie Projekt „Polskie Ostoje Ptaków” stał się inspiracją do kontynuacji w formie kolejnych działań projektowych. Takim przykładem są działania w ramach „Kontynuacji ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000”.

Inicjatywa Dyrektora PNUW do organizacji tego spotkania pozwoliła na podsumowanie wszystkich osiągnięć projektowych i poprojektowych oraz na zacieśnianie dalszej współpracy nad ochroną ptaków wodno-błotnych i ich siedlisk w Polsce.

Projekt sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Life+
Licznik gości: 608709
Strona projektu LIFE Natura 2000 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Biologii Ssaków PAN Biebrzański Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty
Copyright 2012, Wszelkie prawa zastrzeżone, Wykonanie: NEONE