polski  english 
Chruściele

Chruściele (Ralidae) są rodziną ptaków należącą do rodzaju żurawiowe (Gruiformes), która reprezentowana jest w Polsce przez osiem gatunków. Wspólną cechą tej grupy są niewielkie rozmiary od 14 do 50 cm, krępe i elastyczne ciało, krótki ogon oraz stosunkowo długie nogi i palce.

Ptaki te zasiedlają podmokłe łąki, trzcinowiska i zarośla przybrzeżnej strefy zbiorników wodnych. Ze względu na preferowane siedliska oraz skryty tryb życia i niechęć do podejmowania nawet krótkich lotów w trakcie lęgów, są często trudnym obiektem obserwacji i badań. Część obserwatorów ptaków zwykła stwierdzać, że ptaki z tej rodziny są łatwiejsze do „odnalezienia” uchem niż okiem, ponieważ terytorialne samce wydają bardzo charakterystyczne, mechanicznie brzmiące dźwięki. Chruściele często są słyszane przed świtem lub wieczorem i nocą, preferują bowiem w swej aktywności przełom dnia i nocy. Na terenach o ekstensywnym rolnictwie i nieużytkach możemy usłyszeć derkacza (Crex crex), nawoływania wodnika (Rallus aquaticus), kokoszki wodnej (Gallinula chloropus) i kropiatki (Porzana porzana) w pasie przybrzeżnych zarośli.

Wszystkie chruściele to zagniazdowniki, mogą wyprowadzać nawet do czterech lęgów w sezonie. Z reguły monogamiczne, czasem dobierają się w trójkąty - jeden samiec i dwie samice. Dane dotyczące ich lęgów w przypadku wielu gatunków są bardzo ograniczone, bowiem ze względu na skrytość tych ptaków prowadzenie obserwacji to prawdziwe ornitologiczne wyzwanie.

Najliczniej reprezentowanym i najlepiej poznanym w naszym kraju gatunkiem z rodziny chruścieli jest łyska (Fulica atra). Ten wodny ptak o czarnym upierzeniu i charakterystycznej tarczce skórnej na czole jest najbardziej związanym ze środowiskiem wodnym przedstawicielem tej rodziny. Prawdopodobnie to ona ze względu na mało skryty behawior i charakter lęgów stanowi najczęstszy wśród chruścieli cel dla „rabujących” gniazda drapieżników. W projekcie badamy presję inwazyjnych gatunków drapieżników na ten liczny gatunek oraz monitorujemy liczebność innych chruścieli. Określamy kondycję i trendy populacji przedstawicieli tej rodziny ptaków na terenach objętych naszymi działaniami.

Projekt sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Life+
Licznik gości: 595258
Strona projektu LIFE Natura 2000 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Biologii Ssaków PAN Biebrzański Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty
Copyright 2012, Wszelkie prawa zastrzeżone, Wykonanie: NEONE