polski  english 
Drawieński Park Narodowy

Data utworzenia: 1 maja 1990
Powierzchnia: 11342 ha
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków: Lasy Puszczy nad Drawą (PLB 320016)
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk: Uroczyska Puszczy Drawieńskiej PLH 320046


Drawieński Park Narodowy (DPN) położony jest w północno zachodniej części Polski. Administracyjnie położony jest na terenie trzech województw: lubuskiego (5591 ha), zachodniopomorskiego (5472 ha) oraz wielkopolskiego (378 ha). Położony jest w północnozachodniej części Polski na Równinie Drawskiej Pojezierza Południowopomorskiego i chroni on cenny kompleks leśno-wodny Puszczy Drawskiej. Powierzchniowo dominują naturalne zbiorowiska leśne, takie jak buczyny, łęgi olszowe i olsy a także płaty borów sosnowych na drugim miejscu naturalne ekosystemy jezior i rzek oraz torfowiska. W sumie 80 zbiorowisk roślinnych funkcjonujących na terenie parku podlega ochronie na podstawie Europejskiej Dyrektywy Środowiskowej. Puszczański charakter Drawieńskiego Parku Narodowego sprawia, że jest on dogodną ostoją dla wielu gatunków ptaków i ssaków (165 gatunków ptaków i 47 gatunków ssaków). Stwierdzono tutaj występowanie 919 gatunków roślin naczyniowych w tym wiele bardzo rzadkich i chronionych, udokumentowano obecność 224 zbiorowisk roślinnych.

Drawieński Park Narodowy włączony jest do międzynarodowej sieci Natura 2000 jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk.

Obszar parku narodowego pomimo puszczańskiego charakteru i lesistości 85% odgrywa kluczową rolę w ochronie ptaków w Puszczy Drawskiej. Spośród 165 gatunków ptaków zaobserwowanych w tym rejonie aż 130 gatunków zakłada lęgi. Zimowe koncentracje ptaków obserwowane są na odcinkach przyujściowych rzeki Płocicznej na jeziorach Ostrowieckim, Płociczno i Sitnie, oraz mniej licznie na rzece Drawie. Na terenie parku spotyka się lokalne koncentracje ptaków na przelotach (np. żurawi). Występują tu naturalne miejsca lęgowe niektórych gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju i Europy w tym 44 gatunków ptaków związanych z ekosystemami wodnymi i torfowiskowymi (np. gągoł – 2% populacji krajowej, rybołowów– 25% populacji krajowej).
Projekt sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Life+
Licznik gości: 544762
Strona projektu LIFE Natura 2000 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytut Biologii Ssaków PAN Biebrzański Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty
Copyright 2012, Wszelkie prawa zastrzeżone, Wykonanie: NEONE